Menu

0700 – 对话 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他对对话缺乏敏感
 • Phồn – 他對對話缺乏敏感
 • Pinyin – Tā duì duìhuà quēfá mǐngǎn
 • Bồi – Tha tuây tuây hòa chuê phá mỉn cản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không nhạy cảm với đối thoại
 • Dịch tiếng Anh – He has a tin ear for dialogue.

Ví dụ 2:

 • Giản – 两国将就边境问题对话
 • Phồn – 兩國將就邊境問題對話
 • Pinyin – Liǎng guó jiāng jiù biānjìng wèntí duìhuà
 • Bồi –  Lẻng cúa cheng chiều piên chinh uấn thì tuây hòa
 • Dịch tiếng Việt – Hai nước sẽ đối thoại về vấn đề biên giới
 • Dịch tiếng Anh – The two countries will have a dialogue about the border issue.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

6  +  4  =