Menu

0679 – 导游 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《导》的笔顺动画写字动画演示

《导》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《游》的笔顺动画写字动画演示

《游》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他干上了导游
 • Phồn – 他幹上了導遊
 • Pinyin – Tā gàn shàngle dǎoyóu
 • Bồi – Tha càn sang lơ tảo dấu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm hướng dẫn viên
 • Dịch tiếng Anh – He’s started work as a tour guide.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我朋友在日本当导游
 • Phồn – 我朋友在日本當導遊
 • Pinyin – Wǒ péngyǒu zài rìběn dāng dǎoyóu
 • Bồi – Ủa phấng dẩu chài rừ pẩn tang tảo dấu
 • Dịch tiếng Việt – Bạn tôi là hướng dẫn viên du lịch ở Nhật Bản
 • Dịch tiếng Anh – My friend is working as a tour guide in Japan.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

4  +  1  =