Menu

0825 – 尽管- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尽》的笔顺动画写字动画演示

《尽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《管》的笔顺动画写字动画演示

《管》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 尽管这样,如果……
 • Phồn – 尽管这样,如果……
 • Pinyin – Jǐnguǎn zhèyàng, rúguǒ……
 • Bồi – Chỉnh quản chưa dàng, rú của ……
 • Dịch tiếng Việt – Dù vậy, nếu …
 • Dịch tiếng Anh – Even so, if…

Ví dụ 2:

 • Giản – 有话尽管说
 • Phồn – 有話儘管說
 • Pinyin – Yǒu huà jǐnguǎn shuō
 • Bồi – Dẩu hòa chỉnh quản sua
 • Dịch tiếng Việt – Nếu có điều gì muốn nói, xin bạn đừng giữ trong lòng
 • Dịch tiếng Anh – If there’s something you’d like to say please don’t hold back.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  57  =  67