Menu

0639 – 差不多 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《差》的笔顺动画写字动画演示

《差》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《多》的笔顺动画写字动画演示

《多》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 差不多够大了
 • Phồn – 差不多夠大了
 • Pinyin – Chàbùduō gòu dàle
 • Bồi – Chà pú tua cầu tà lợ
 • Dịch tiếng Việt – Gần như đủ rồi
 • Dịch tiếng Anh – it’s just about big enough

Ví dụ 2:

 • Giản – 差不多所有东西/ 所有人
 • Phồn – 差不多所有東西/ 所有人
 • Pinyin – Chàbùduō suǒyǒu dōngxī/ suǒyǒu rén
 • Bồi – Chà pú tua sẩu dẩu tung xi/ sẩu dẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Hầu hết mọi thứ
 • Dịch tiếng Anh – just about everything/ everyone


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

37  +    =  40