Menu

0982 – 师傅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《师》的笔顺动画写字动画演示

《师》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《傅》的笔顺动画写字动画演示

《傅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是位有名的白案师傅
 • Phồn – 他是位有名的白案師傅
 • Pinyin – Tā shì wèi yǒumíng de bái àn shīfù
 • Bồi – Tha sư uây dẩu mính tơ pái an sư phu
 • Dịch tiếng Việt – Ông là một bậc thầy nổi tiếng về thực phẩm
 • Dịch tiếng Anh – He is a well-known chef of staple foods.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他对师傅一直是垂首帖耳的
 • Phồn – 他對師傅一直是垂首帖耳的
 • Pinyin – Tā duì shīfù yīzhí shì chuí shǒu tiē ěr de
 • Bồi – Tha tuây sư phu i chứ sừ chuất sẩu thia ửa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn háo hức với thầy của mình
 • Dịch tiếng Anh – He was always obedient to his teacher.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

4  +  4  =