Menu

0729 – 干杯 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《杯》的笔顺动画写字动画演示

《杯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为某人干杯
 • Phồn – 為某人乾杯
 • Pinyin – Wèi mǒu rén gānbēi
 • Bồi – Uầy mẩu rấn can pây
 • Dịch tiếng Việt – Bánh mì nướng cho ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to drink a toast to somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 干杯,酒还多着呢
 • Phồn – 乾杯,酒還多著呢
 • Pinyin – Gānbēi, jiǔ hái duō zhene
 • Bồi – Can pây, chiếu hái tua chơ nơ
 • Dịch tiếng Việt – Uống đi – sắp có thêm rượu
 • Dịch tiếng Anh – Drink up–there’s more wine coming


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

5  +  5  =