Menu

0917 – 年龄 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《龄》的笔顺动画写字动画演示

《龄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 达到法定年龄
 • Phồn – 達到法定年齡
 • Pinyin – Dádào fǎdìng niánlíng
 • Bồi – Tá tào phả tình niến lính
 • Dịch tiếng Việt – Đến tuổi hợp pháp
 • Dịch tiếng Anh – to come of age

Ví dụ 2:

 • Giản – 针对不同年龄用药
 • Phồn – 針對不同年齡用藥
 • Pinyin – Zhēnduì bùtóng niánlíng yòngyào
 • Bồi – Chân tuây pu thúng niến lính dùng dào
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc cho các lứa tuổi khác nhau
 • Dịch tiếng Anh – Vary the dose according to age.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  40  =  43