Menu

0847 – 开心 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – …让他们开心
 • Phồn – …讓他們開心
 • Pinyin – …Ràng tāmen kāixīn
 • Bồi – … Ràng tha mân khai xin
 • Dịch tiếng Việt – … làm cho họ hạnh phúc
 • Dịch tiếng Anh – it pleased them to…

Ví dụ 2:

 • Giản – 他老拿别人开心
 • Phồn – 他老拿別人開心
 • Pinyin – Tā lǎo ná biérén kāixīn
 • Bồi – Tha lảo ná pía rấn khai xin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn làm cho người khác hạnh phúc
 • Dịch tiếng Anh – He’s always making fun of people.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

54  +    =  55