Menu

0677 – 当时 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 当时的总统
 • Phồn – 當時的總統
 • Pinyin – Dāngshí de zǒngtǒng
 • Bồi – Tang sứ tơ chủng thúng
 • Dịch tiếng Việt – tổng thống khi đó
 • Dịch tiếng Anh – the then president

Ví dụ 2:

 • Giản – 我当时高兴极了
 • Phồn – 我當時高興極了
 • Pinyin – Wǒ dāngshí gāoxìng jíle
 • Bồi – Ủa tang sứ cao xinh chí lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã rất hạnh phúc khi đó
 • Dịch tiếng Anh – I was ecstatic at the time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  71  =  80