Menu

0896 – 律师 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《律》的笔顺动画写字动画演示

《律》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《师》的笔顺动画写字动画演示

《师》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我也是名律师
 • Phồn – 我也是名律師
 • Pinyin – Wǒ yěshì míng lǜshī
 • Bồi – Úa dể sừ mính lủy sư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cũng là một luật sư
 • Dịch tiếng Anh -I’m also a lawyer.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他父亲是位政府律师
 • Phồn – 他父親是位政府律師
 • Pinyin – Tā fùqīn shì wèi zhèngfǔ lǜshī
 • Bồi – Tha phu chin sừ uây châng phủ lủy sư
 • Dịch tiếng Việt – Cha anh là một luật sư của chính phủ
 • Dịch tiếng Anh – His father is a government lawyer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

5  +    =  15