Menu

0685 – 得意 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他能够自鸣得意到没完没了
 • Phồn – 他能夠自鳴得意到沒完沒了
 • Pinyin – Tā nénggòu zìmíngdéyì dào méiwán méiliǎo
 • Bồi – Tha nấng cùa chư mính tứa dì tào mấy oán mấy liểu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có thể tự mãn mãi mãi
 • Dịch tiếng Anh – He can flatter himself to no ends.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他对自己的工作感到很得意
 • Phồn – 他對自己的工作感到很得意
 • Pinyin – Tā duì zìjǐ de gōngzuò gǎndào hěn déyì
 • Bồi – Tha tuây chư chỉ tơ cung chua cản tào hẩn tứa ì
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất tự hào về công việc của mình
 • Dịch tiếng Anh – He has a high opinion of his own work.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

1  +  8  =