Menu

0684 – 得 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 说得容易,做得难
 • Phồn – 說得容易,做得難
 • Pinyin – Shuō dé róngyì, zuò dé nán
 • Bồi – Sua tứa rúng dì, chua tứa nán
 • Dịch tiếng Việt – Dễ nói, khó làm
 • Dịch tiếng Anh – Easier said than done.

Ví dụ 2:

 • Giản – 学得快,忘得快
 • Phồn – 學得快,忘得快
 • Pinyin – Xué dé kuài, wàng dé kuài
 • Bồi – Xuế tứa khoài, oàng tứ khoài
 • Dịch tiếng Việt – Học nhanh, quên nhanh
 • Dịch tiếng Anh – Soon learn, soon forgotten.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㝵: to obtain; old variant of 得[de2];
 • 徳: Japanese variant of 德;
 • 德: virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind;
 • 淂: (river); old variant of 得[de2];
 • 锝: technetium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

2  +    =  4