Menu

0528 – 忘记 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《忘》的笔顺动画写字动画演示

《忘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 忘记做某事
 • Phồn – 忘記做某事
 • Pinyin – Wàngjì zuò mǒu shì
 • Bồi – Oang chi chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Quên làm việc gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to forget to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我完全忘记了时间
 • Phồn – 我完全忘記了時間
 • Pinyin – Wǒ wánquán wàngjìle shíjiān
 • Bồi – Ủa oang choén oang chi lợ sứ chen
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hoàn toàn quên mất thời gian
 • Dịch tiếng Anh – I just clean forgot about the time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  12  =  13