Menu

0647 – 成为 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 成为好材料
 • Phồn – 成為好材料
 • Pinyin – Chéngwéi hǎo cáiliào
 • Bồi – Chấng uấy hảo chái liều
 • Dịch tiếng Việt – Trở thành vật liệu tốt
 • Dịch tiếng Anh – to make good copy

Ví dụ 2:

 • Giản – 成为头条新闻
 • Phồn – 成為頭條新聞
 • Pinyin – Chéngwéi tóutiáo xīnwén
 • Bồi – Chấng uây thấu théo xin uấn
 • Dịch tiếng Việt – Đặt tiêu đề
 • Dịch tiếng Anh – to hit the headlines


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

1  +  6  =