Menu

0668 – 打招呼 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《招》的笔顺动画写字动画演示

《招》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《呼》的笔顺动画写字动画演示

《呼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 来跟我的小朋友打招呼
 • Phồn – 來跟我的小朋友打招呼
 • Pinyin – Lái gēn wǒ de xiǎopéngyǒu dǎzhāohū
 • Bồi – Lái cân ủa tơ xẻo phấng dẩu tả chao hu
 • Dịch tiếng Việt – Hãy đến chào hỏi bạn nhỏ của tôi
 • Dịch tiếng Anh – Say hello to my little friend!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他伸出手臂,打招呼
 • Phồn – 他伸出手臂,打招呼
 • Pinyin – Tā shēn chū shǒubì, dǎzhāohū
 • Bồi – Tha sân chu sẩu pì, tả chao hu
 • Dịch tiếng Việt – Anh dang tay ra và nói xin chào
 • Dịch tiếng Anh – He held his hands out in greeting.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

75  +    =  76