Menu

0670 – 打针 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《针》的笔顺动画写字动画演示

《针》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我害怕打针
 • Phồn – 我害怕打針
 • Pinyin – Wǒ hàipà dǎzhēn
 • Bồi – Ủa hài pà tả chân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sợ tiêm
 • Dịch tiếng Anh – I am scared of needles.

Ví dụ 2:

 • Giản – 得打针吗
 • Phồn – 得打針嗎
 • Pinyin – Dé dǎzhēn ma
 • Bồi – Tứa tả chân ma
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta sẽ phải tiêm bất kỳ.
 • Dịch tiếng Anh – Will he have to have any injection.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

4  +  6  =