Menu

0793 – 技术 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《技》的笔顺动画写字动画演示

《技》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 职业技术学校
 • Phồn – 職業技術學校
 • Pinyin – Zhíyèjìshù xuéxiào
 • Bồi – Chứ dề chì sừ xuế xèo
 • Dịch tiếng Việt – Trường dạy nghề kỹ thuật
 • Dịch tiếng Anh – vocational and technical school

Ví dụ 2:

 • Giản – 技术上这是个退步
 • Phồn – 技術上這是個退步
 • Pinyin – Jìshù shàng zhè shìgè tuìbù
 • Bồi – Chư sù sàng chừa sư cừa chuây pù
 • Dịch tiếng Việt – Về mặt công nghệ, đây là một bước lùi.
 • Dịch tiếng Anh – Technologically, this is a step backwards.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  72  =  79