Menu

0611 – 报名 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他报名参赛了
 • Phồn – 他報名參賽了
 • Pinyin – Tā bàomíng cānsàile
 • Bồi – Tha pao mính chan sài lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã đăng ký
 • Dịch tiếng Anh – He put his name down for the matches.

Ví dụ 2:

 • Giản –  报名已经截止了
 • Phồn – 報名已經截止了
 • Pinyin – Bàomíng yǐjīng jiézhǐle
 • Bồi – Pao mính ỉ chinh chía chử lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đăng ký đã đóng
 • Dịch tiếng Anh – Registration is already over.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  41  =  44