Menu

0613 – 抱歉 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我很抱歉
 • Phồn – 我很抱歉
 • Pinyin – Wǒ hěn bàoqiàn
 • Bồi – Ủa khẩn pao chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tôi xin lỗi
 • Dịch tiếng Anh – I’m really sorry.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我非常抱歉
 • Phồn – 我非常抱歉
 • Pinyin – Wǒ fēicháng bàoqiàn.
 • Bồi – ỦA phây cháng pao chiền
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất xin lỗi
 • Dịch tiếng Anh – I’m terribly sorry.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

85  +    =  88