Menu

0751 – 挂 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《挂》的笔顺动画写字动画演示

《挂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别挂电话!
 • Phồn – 别挂电话!
 • Pinyin – Bié guà diànhuà!
 • Bồi – Pía quà tiên hòa
 • Dịch tiếng Việt – Đừng cúp máy!
 • Dịch tiếng Anh – Don’t hang up!

Ví dụ 2:

 • Giản – 画挂歪了
 • Phồn – 畫掛歪了
 • Pinyin – Huà guà wāi le.
 • Bồi – Hoa quà oai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hình ảnh bị méo
 • Dịch tiếng Anh – The picture is crooked.


Các chữ Hán đồng âm

 • 卦: divinatory diagram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经[Yi4 jing1]; one of the sixty-four divinatory hexagrams of the Book of Changes 易經|易经[Yi4 jing1];
 • 絓: to hinder; to offend; to form; unique;
 • 罫: squares of a chess board;
 • 褂: Chinese-style unlined garment; gown;
 • 诖: to deceive; to disturb;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  44  =  50