Menu

0921 – 排队 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《排》的笔顺动画写字动画演示

《排》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《队》的笔顺动画写字动画演示

《队》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为某事排队
 • Phồn – 為某事排隊
 • Pinyin – Wèi mǒu shì páiduì
 • Bồi – uây mẩu sư pái tuây
 • Dịch tiếng Việt – Xếp hàng cho một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to queue for something

Ví dụ 2:

 • Giản – 他排队等着轮到他
 • Phồn – 他排隊等著輪到他
 • Pinyin – Tā páiduì děngzhe lún dào tā
 • Bồi – tha pái tuây tẩng chơ luấn tao tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta xếp hàng chờ đến lượt mình.
 • Dịch tiếng Anh – He stood in the queue waiting his turn.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

58  +    =  65