Menu

0819 – 接受 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她决不接受
 • Phồn – 她決不接受
 • Pinyin – Tā jué bù jiēshòu
 • Bồi – Tha chuế pù chia sầu
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không bao giờ chấp nhận
 • Dịch tiếng Anh – she would have none of it

Ví dụ 2:

 • Giản – 接受某事物
 • Phồn – 接受某事物
 • Pinyin – Jiēshòu mǒu shìwù
 • Bồi – Chia sầu mẩu sừ ù
 • Dịch tiếng Việt – Chấp nhận một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to take something on board


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

12  +    =  17