Menu

0633 – 擦 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他投了个擦板球
 • Phồn – 他投了個擦板球
 • Pinyin – Tā tóule gè cā bǎn qiú.
 • Bồi – Tha thấu lơ cùa cha pản chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ném một quả bóng cricket
 • Dịch tiếng Anh – He banked the shot off the backboard.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他擦一次鞋收一美元
 • Phồn – 他擦一次鞋收一美元
 • Pinyin – Tā cā yīcì xié shōu yī měiyuán
 • Bồi – Tha cha i chừ xía sâu i mẩy doán
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta tính một đô la cho một đôi giày.
 • Dịch tiếng Anh – He charged a dollar for a shoeshine.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  30  =  36