Menu

0994 – 收拾 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《收》的笔顺动画写字动画演示

《收》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《拾》的笔顺动画写字动画演示

《拾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他被人收拾了
 • Phồn – 他被人收拾了
 • Pinyin – Tā bèi rén shōushíle
 • Bồi – Tha pây rấn sâu sứ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đã bị trừng phạt.
 • Dịch tiếng Anh – He’s been punished.

Ví dụ 2:

 • Giản – 该收拾你的包了
 • Phồn – 該收拾你的包了
 • Pinyin – Gāi shōushí nǐ de bāole
 • Bồi – Cai sâu sứ nỉ tơ pao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đã đến lúc đóng gói túi của bạn
 • Dịch tiếng Anh – It’s time to pack your bags.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

45  +    =  49