Menu

0992 – 收 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《收》的笔顺动画写字动画演示

《收》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 收少许费用
 • Phồn – 收少許費用
 • Pinyin – Shōu shǎoxǔ fèiyòng
 • Bồi – Sâu sáo xủy phây dùng
 • Dịch tiếng Việt – Tính một khoản phí nhỏ
 • Dịch tiếng Anh – for a small fee

Ví dụ 2:

 • Giản – 因某物收某人20英镑
 • Phồn – 因某物收某人20英鎊
 • Pinyin – Yīn mǒu wù shōu mǒu rén 20 yīngbàng
 • Bồi – Din mẩu ù sâu mẩu rấn a sứ dinh pang
 • Dịch tiếng Việt – Tính phí ai đó £ 20 cho một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to charge somebody £20 for something


Các chữ Hán đồng âm

 • 収: Receive


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

8  +  1  =