Menu

0715 – 放弃 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《放》的笔顺动画写字动画演示

《放》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《弃》的笔顺动画写字动画演示

《弃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他决定放弃
 • Phồn – 他決定放棄
 • Pinyin – Tā juédìng fàngqì
 • Bồi – Tha chuế tình phàng chì
 • Dịch tiếng Việt – Anh quyết định từ bỏ
 • Dịch tiếng Anh – He has decided to pack it in.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她放弃了她的信仰
 • Phồn – 她放棄了她的信仰
 • Pinyin – Tā fàngqìle tā de xìnyǎng
 • Bồi – Tha phàng chì lơ tha tơ xìn dảng
 • Dịch tiếng Việt – Cô đã từ bỏ niềm tin của mình
 • Dịch tiếng Anh – She abjured her beliefs.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  39  =  42