Menu

1002 – 数量 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她衣服的数量一般般
 • Phồn – 她衣服的數量一般般
 • Pinyin – Tā yīfú de shùliàng yībān bān
 • Bồi – Tha i phú tơ sừ lèng i pan pan
 • Dịch tiếng Việt – Cô có một lượng quần áo vừa phải
 • Dịch tiếng Anh – She had an average amount of clothes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 数字与应有的数量不符
 • Phồn – 數字與應有的數量不符
 • Pinyin – Shùzì yǔ yìng yǒu de shùliàng bùfú
 • Bồi – Su chừ dủy dinh dẩu tơ sừ lèng pù phú
 • Dịch tiếng Việt – Các số liệu đã không thêm chính xác.
 • Dịch tiếng Anh – The fugures did not add up correctly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

9  +  1  =