Menu

0545 – 新闻 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《新》的笔顺动画写字动画演示

《新》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《闻》的笔顺动画写字动画演示

《闻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是头条新闻
 • Phồn – 是头条新闻
 • Pinyin – Shì tóutiáo xīnwén
 • Bồi – Sư thấu théo xin uấn
 • Dịch tiếng Việt – Là tiêu đề của báo
 • Dịch tiếng Anh – it was headline news

Ví dụ 2:

 • Giản – 被作为新闻报道
 • Phồn – 被作為新聞報導
 • Pinyin – Bèi zuòwéi xīnwén bàodào
 • Bồi – Bây chua uấy xin uấn bao tao
 • Dịch tiếng Việt – có trên báo
 • Dịch tiếng Anh – to be in the news


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

6  +  2  =