Menu

0546 – 新鲜 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《新》的笔顺动画写字动画演示

《新》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《鲜》的笔顺动画写字动画演示

《鲜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 新鲜的嫩芽
 • Phồn – 新鮮的嫩芽
 • Pinyin – Xīnxiān de nèn yá
 • Bồi – Xin xen tợ nân dá
 • Dịch tiếng Việt – Rau mầm tươi
 • Dịch tiếng Anh – tender shoots

Ví dụ 2:

 • Giản – 这些水果很新鲜
 • Phồn – 這些水果很新鮮
 • Pinyin – Zhèxiē shuǐguǒ hěn xīnxiān
 • Bồi – Chưa xiê suấy của hẩn xin xen
 • Dịch tiếng Việt – Chỗ hoa quả này tươi thật
 • Dịch tiếng Anh – This fruit is very fresh.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  2  =  8