Menu

0962 – 日记 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她懒得写日记
 • Phồn – 她懶得寫日記
 • Pinyin – Tā lǎndé xiě rìjì
 • Bồi – Tha lản tứa xỉa rư chì
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy quá lười để giữ một cuốn nhật ký
 • Dịch tiếng Anh – She is too lazy to keep a diary.

Ví dụ 2:

 • Giản – 录像带/ 磁带日记
 • Phồn – 錄像帶/ 磁帶日記
 • Pinyin – Lùxiàngdài/ cídài rìjì
 • Bồi – Lùy xeng tài/ chứ tài rư chì
 • Dịch tiếng Việt – Băng video / nhật ký băng
 • Dịch tiếng Anh – video/ tape diary


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

2  +    =  5