Menu

0989 – 是否 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《否》的笔顺动画写字动画演示

《否》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 问他是否能来
 • Phồn – 問他是否能來
 • Pinyin – Wèn tā shìfǒu néng lái
 • Bồi – Uân tha sư phẩu nấng lái
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi xem anh ấy có thể đến không
 • Dịch tiếng Anh – ask him if he can come

Ví dụ 2:

 • Giản – 你是否赌赢家?
 • Phồn – 你是否賭贏家?
 • Pinyin – Nǐ shìfǒu dǔ yíngjiā?
 • Bồi – Nỉ sư phấu tủ dính cha?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có đặt cược cho người chiến thắng không?
 • Dịch tiếng Anh – Did you back the winner?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  35  =  38