Menu

0934 – 普遍 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《普》的笔顺动画写字动画演示

《普》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《遍》的笔顺动画写字动画演示

《遍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 普遍的乐观情绪
 • Phồn – 普遍的樂觀情緒
 • Pinyin – Pǔbiàn de lèguān qíngxù
 • Bồi – Pủ piên tơ lừa quan chính xùy
 • Dịch tiếng Việt – một cảm giác lạc quan chung
 • Dịch tiếng Anh – a general feeling of optimism

Ví dụ 2:

 • Giản – 普遍感兴趣的话题
 • Phồn – 普遍感興趣的話題
 • Pinyin – Pǔbiàn gǎn xìngqù de huàtí
 • Bồi – Pủ piên canrxinh chùy tơ hòa thí
 • Dịch tiếng Việt – Chủ đề của lợi ích chung
 • Dịch tiếng Anh – a topic of general interest


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

7  +  2  =