Menu

0919 – 暖和 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《暖》的笔顺动画写字动画演示

《暖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《和》的笔顺动画写字动画演示

《和》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你觉得够暖和吗
 • Phồn – 你覺得夠暖和嗎
 • Pinyin – Nǐ juédé gòu nuǎnhuo ma?
 • Bồi – Nỉ chuế tứa cầu noản hua ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có cảm thấy đủ ấm không ?
 • Dịch tiếng Anh – are you warm enough?

Ví dụ 2:

 • Giản – 天气越来越暖和了
 • Phồn – 天氣越來越暖和了
 • Pinyin – Tiānqì yuè lái yuè nuǎnhuole
 • Bồi – Thiên chi duề lái duề noản hua lơ
 • Dịch tiếng Việt – Trời trở nên ấm hơn
 • Dịch tiếng Anh – The weather is getting warmer and warmer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

23  +    =  24