Menu

0903 – 梦 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《梦》的笔顺动画写字动画演示

《梦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我一辈子都梦想去意大利
 • Phồn – 我一輩子都夢想去意大利
 • Pinyin – Wǒ yībèizi dōu mèngxiǎng qù yìdàlì
 • Bồi – Ủa i pây chư tâu mâng xẻng chuy i ta lì
 • Dịch tiếng Việt – Ước mơ cả cuộc đời tôi là được đến nước Ý.
 • Dịch tiếng Anh – All my life I’ve dreamed of going to Italy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 浮生并非若梦,命运还靠自己把握
 • Phồn – 浮生並非若夢,命運還靠自己把握
 • Pinyin – Fúshēng bìngfēi ruò mèng, mìngyùn hái kào zìjǐ bǎwò
 • Bồi – Phú sâng pinh phây rùa mâng, minh duyn hái khao chư chỉ pả ùa
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống trôi nổi không phải là một giấc mơ, nhưng số phận phụ thuộc vào bạn
 • Dịch tiếng Anh – Life is not a dream, destiny is held in our own hands.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

9  +  1  =