Menu

0617 – 比如 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《如》的笔顺动画写字动画演示

《如》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 比如,今晚我将靠你来洗碗了
 • Phồn – 比如,今晚我將靠你來洗碗了
 • Pinyin – Bǐrú, jīn wǎn wǒ jiāng kào nǐ lái xǐ wǎnle
 • Bồi – Pỉ rú, chin uản ủa cheng khào nỉ lái xỉ uản lơ
 • Dịch tiếng Việt – Ví dụ, tối nay tôi sẽ dựa vào bạn để làm các món ăn
 • Dịch tiếng Anh – For instance, tonight I will rely on you to do the dishes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有些人不适合做老师,比如小王
 • Phồn – 有些人不適合做老師,比如小王
 • Pinyin – Yǒuxiē rén bù shìhé zuò lǎoshī, bǐrú xiǎo wáng
 • Bồi – Yểu xia rến pù sừ hứa chua lảo sư, pỉ rú xeo uáng
 • Dịch tiếng Việt – Một số người không phù hợp làm giáo viên, như Xiao Wang
 • Dịch tiếng Anh – Some people are not suited to teaching, Xiao Wang for instance.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

8  +    =  11