Menu

0618 – 毕业 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《毕》的笔顺动画写字动画演示

《毕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他本科毕业
 • Phồn – 他本科畢業
 • Pinyin – Tā běnkē bìyè
 • Bồi – Tha pẩn khưa pi dê
 • Dịch tiếng Việt – Anh tốt nghiệp cử nhân
 • Dịch tiếng Anh – He graduated with a bachelor’s degree.

Ví dụ 2:

 • Giản – 学生快毕业了
 • Phồn – 學生快畢業了
 • Pinyin – Xuéshēng kuài bìyèle
 • Bồi – Xuế sâng khoài pì dê lơ
 • Dịch tiếng Việt – Sinh viên sắp tốt nghiệp rồi
 • Dịch tiếng Anh – The students will graduate soon.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  50  =  58