Menu

0707 – 法律 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《律》的笔顺动画写字动画演示

《律》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 进法律学校
 • Phồn – 進法律學校
 • Pinyin – Jìn fǎlǜ xuéxiào
 • Bồi – Chìn pha lủy xuế xèo
 • Dịch tiếng Việt –  Học trường luật
 • Dịch tiếng Anh – to go to law school

Ví dụ 2:

 • Giản – 受法律约束
 • Phồn – 受法律約束
 • Pinyin – Shòu fǎlǜ yuēshù
 • Bồi – Sầu phả lủy duê sừ
 • Dịch tiếng Việt – Bị ràng buộc về mặt pháp lý
 • Dịch tiếng Anh – legally binding


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  23  =  28