Menu

0536 – 洗澡 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《洗》的笔顺动画写字动画演示

《洗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《澡》的笔顺动画写字动画演示

《澡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们在后院给狗洗澡
 • Phồn – 我們在後院給狗洗澡
 • Pinyin – Wǒmen zài hòuyuàn gěi gǒu xǐzǎo
 • Bồi – Ủa mân chai hâu doen cấy cẩu xí chảo
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi tắm cho chó ở sân sau
 • Dịch tiếng Anh – We bathed the dog in the backyard.

Ví dụ 2:

 • Giản – 贾斯汀,把衣服脱了然后去洗澡
 • Phồn – 賈斯汀,把衣服脫了然後去洗澡
 • Pinyin – Jiǎsītīng, bǎ yīfú tuō le ránhòu qù xǐzǎo
 • Bồi – Chả sư thinh, bả i phú thua lợ rán hâu chuy xí chảo
 • Dịch tiếng Việt – Justin, cởi quần áo ra và đi tắm
 • Dịch tiếng Anh – Justine, take your clothes off and get in the bath.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

53  +    =  58