Menu

0891 – 流利 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《流》的笔顺动画写字动画演示

《流》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《利》的笔顺动画写字动画演示

《利》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他流利地说着
 • Phồn – 他流利地說著
 • Pinyin – Tā liúlì dì shuōzhe
 • Bồi – Tha liếu lì tì sua chơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã nói trôi chảy
 • Dịch tiếng Anh – He talked glibly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她普通话说的足够流利
 • Phồn – 她普通話說的足夠流利
 • Pinyin – Tā pǔtōnghuà shuō de zúgòu liúlì
 • Bồi – Tha pủ thung hòa sua tơ chú cùa liếu lì
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nói tiếng Hoa lưu loát
 • Dịch tiếng Anh – She was sufficiently fluent in mandarin.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

8  +    =  13