Menu

0874 – 浪漫 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《浪》的笔顺动画写字动画演示

《浪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《漫》的笔顺动画写字动画演示

《漫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他极为浪漫
 • Phồn – 他極為浪漫
 • Pinyin – Tā jíwéi làngmàn
 • Bồi – Tha chí uấy lang màn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cực kỳ lãng mạn
 • Dịch tiếng Anh – He is hopelessly romantic.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那个地方有一种浪漫的情调
 • Phồn – 那個地方有一種浪漫的情調
 • Pinyin – Nàgè dìfāng yǒuyī zhǒng làngmàn de qíngdiào
 • Bồi – Na cừa tì phang dẩu i chủng lang màn tơ chính tèo
 • Dịch tiếng Việt – Có một bầu không khí lãng mạn ở nơi đó
 • Dịch tiếng Anh – The place had an aura of romance.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  22  =  24