Menu

0957 – 热闹 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《闹》的笔顺动画写字动画演示

《闹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 当时好不热闹
 • Phồn – 當時好不熱鬧
 • Pinyin – Dāngshí hǎobù rènào
 • Bồi – Tang sư hảo pù rừa nào
 • Dịch tiếng Việt – Lúc đó thật sống động.
 • Dịch tiếng Anh – It was so lively then.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那些小城镇很热闹
 • Phồn – 那些小城鎮很熱鬧
 • Pinyin – Nàxiē xiǎo chéngzhèn hěn rènào
 • Bồi – Na xia xẻo chấng chân hân rừa nào
 • Dịch tiếng Việt – Những thị trấn nhỏ thật sống động.
 • Dịch tiếng Anh – Small towns are where the action is.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

65  +    =  71