Menu

0956 – 然而 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《而》的笔顺动画写字动画演示

《而》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 然而这还不是首批塑料
 • Phồn – 然而這還不是首批塑料
 • Pinyin – Rán’ér zhè hái bùshì shǒu pī sùliào
 • Bồi – Rán ứa chừa hái pú sừ sẩu pi su lèo
 • Dịch tiếng Việt – Tuy nhiên đây không phải là nhựa đầu tiên
 • Dịch tiếng Anh – It wasn’t the first plastic, however.

Ví dụ 2:

 • Giản – 然而技术还不是很合适
 • Phồn – 然而技術還不是很合適
 • Pinyin – Rán’ér jìshù hái bùshì hěn héshì
 • Bồi – Rán ừa chi sừ hái pú sừ hẩn hứa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tuy nhiên, công nghệ không phù hợp lắm
 • Dịch tiếng Anh – However the technology was not quite in place yet.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  86  =  92