Menu

1001 – 熟悉 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《熟》的笔顺动画写字动画演示

《熟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《悉》的笔顺动画写字动画演示

《悉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不熟悉某事
 • Phồn – 不熟悉某事
 • Pinyin – Bù shúxī mǒu shì
 • Bồi – Pù sú xi mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Không quen thuộc với một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be unfamiliar with something

Ví dụ 2:

 • Giản – 开始熟悉某事
 • Phồn – 开始熟悉某事
 • Pinyin – Kāishǐ shúxī mǒu shì
 • Bồi – Khai sử sú xi mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Làm quen với một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to get the feel of something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

16  +    =  21