Menu

0513 – 特别 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《特》的笔顺动画写字动画演示
《特》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 特别讨厌的事物
 • Phồn – 特別討厭的事物
 • Pinyin – Tèbié tǎoyàn de shìwù
 • Bồi – Thưa biá thảo den tợ sư u
 • Dịch tiếng Việt – Sự việc đặc biệt đáng ghét
 • Dịch tiếng Anh – pet hate

Ví dụ 2:

 • Giản – 他特别有学问
 • Phồn – 他特別有學問
 • Pinyin – Tā tèbié yǒu xuéwèn
 • Bồi – Tha thưa bía dẩu xuế uân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đặc biệt có hiểu biết
 • Dịch tiếng Anh – He’s extremely knowledgeable.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

84  +    =  86