Menu

0634 – 猜 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《猜》的笔顺动画写字动画演示

《猜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我让你猜3次
 • Phồn – 我讓你猜3次
 • Pinyin – Wǒ ràng nǐ cāi 3 cì
 • Bồi – Ủa ràng nỉ chai san chừ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi để bạn đoán 3 lần
 • Dịch tiếng Anh – I’ll give you three guesses

Ví dụ 2:

 • Giản – 我弟弟正在猜字谜
 • Phồn – 我弟弟正在猜字謎
 • Pinyin – Wǒ dìdì zhèngzài cāi zìmí
 • Bồi – Ửa ti tì châng chai chái chư mí
 • Dịch tiếng Việt – Em trai tôi đang đoán ô chữ
 • Dịch tiếng Anh – My little brother is doing crosswords.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

72  +    =  78