Menu

0974 – 甚至 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《甚》的笔顺动画写字动画演示

《甚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《至》的笔顺动画写字动画演示

《至》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他甚至辞职了
 • Phồn – 他甚至辭職了
 • Pinyin – Tā shènzhì cízhíle
 • Bồi – Tha sân chừ chứ chứ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Ông ta thậm chí đã từ chức
 • Dịch tiếng Anh – he went so far as to resign

Ví dụ 2:

 • Giản – 有些企业甚至更进一步
 • Phồn – 有些企業甚至更進一步
 • Pinyin – Yǒuxiē qǐyè shènzhì gèng jìnyībù
 • Bồi – Dẩu xia chỉ dề sân chư câng chin i pù
 • Dịch tiếng Việt – Một số công ty còn đi xa hơn
 • Dịch tiếng Anh – Some companies go even further.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  85  =  95