Menu

0977 – 生意 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 和某人做生意
 • Phồn – 和某人做生意
 • Pinyin – Hé mǒu rén zuò shēngyì
 • Bồi – Hứa mẩu rấn chua sâng i
 • Dịch tiếng Việt – Kinh doanh với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to do business with somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 那是一个生意问题
 • Phồn – 那是一個生意問題
 • Pinyin – Nà shì yīgè shēngyì wèntí
 • Bồi -Nà sừ i cưa sâng i uần thí
 • Dịch tiếng Việt – Đó là một vấn đề kinh doanh
 • Dịch tiếng Anh – It is a business issue.’


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

8  +  2  =