Menu

0973 – 申请 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《申》的笔顺动画写字动画演示

《申》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 申请做某事
 • Phồn – 申請做某事
 • Pinyin – Shēnqǐng zuò mǒu shì
 • Bồi – Sân chỉnh chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Áp dụng cho một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to apply to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 申请签证很麻烦
 • Phồn – 申請簽證很麻煩
 • Pinyin – Shēnqǐng qiānzhèng hěn máfan
 • Bồi – Sân chỉnh chiên châng hẩn má phan
 • Dịch tiếng Việt – Đơn xin visa thật rắc rối
 • Dịch tiếng Anh – Applying for visas can be such a hassle.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

5  +  1  =