Menu

0893 – 留 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《留》的笔顺动画写字动画演示

《留》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不准备留在伦敦
 • Phồn – 我不准備留在倫敦
 • Pinyin – Wǒ bù zhǔnbèi liú zài lúndūn
 • Bồi – Ủa pù chuẩn pầy liếu chài luýn tuân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ không ở lại London
 • Dịch tiếng Anh – I ‘m not going to stay at London.

Ví dụ 2:

 • Giản – 为某事留某物
 • Phồn – 為某事留某物
 • Pinyin – Wèi mǒu shì liú mǒu wù
 • Bồi – Uầy mẩu sư liếu mẩu ù
 • Dịch tiếng Việt – để dành một cái gì đó cho một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to save something for something


Các chữ Hán đồng âm

 • 㐬: 㐬
 • 刘: Liu
 • 劉: Liu
 • 懰: lovely; beautiful;
 • 旒: tassel;
 • 榴: pomegranate;
 • 流: to flow; to disseminate; to circulate or spread; to move or drift; to degenerate; to banish or send into exile; stream of water or sth resembling one; class, rate or grade;
 • 浏: clear; deep (of water); swift;
 • 琉: precious stone;
 • 畄: 畄
 • 瘤: tumor;
 • 硫: sulfur (chemistry);
 • 镏: lutetium (chemistry);
 • 镠: fine gold;
 • 飗: soughing of wind;
 • 馏: to distill; to break a liquid substance up into components by boiling;
 • 骝: bay horse with black mane;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  34  =  44