Menu

0848 – 看法 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《看》的笔顺动画写字动画演示
《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他对女人的看法
 • Phồn – 他對女人的看法
 • Pinyin – Tā duì nǚrén de kànfǎ
 • Bồi – Tha tuây nủy rấn tơ khan phả
 • Dịch tiếng Việt – Quan điểm của anh ta về phụ nữ
 • Dịch tiếng Anh – his views on women

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的看法很尖锐
 • Phồn – 他的看法很尖銳
 • Pinyin – Tā de kànfǎ hěn jiānruì
 • Bồi – Tha tơ khan phả hẩn chiên ruầy
 • Dịch tiếng Việt – Quan điểm của anh ấy rất rõ ràng
 • Dịch tiếng Anh – He has insightful ideas.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  50  =  54